nieuwsbrief
Geef u op!
zoeken
Zoeken!

[ Tekst voor 'Adres' niet beschikbaar ]

Succesvol lezen

Spelenderwijs schooltaalwoorden leren
De spannende, 20-delige reeks BoekenBoeien wil lezen en leren in elkaar over laten lopen. Door schooltaalwoorden in de context van een boek aan te bieden, bouwen leerlingen spelenderwijs hun woordenschat op. Dat werkt beter dan simpelweg woorden uit je hoofd leren. Vaak hebben leerlingen hier ook moeite mee.

“De kinderen smullen ervan! Ook een jongen die niet van lezen houdt en in het verleden vaker extra leeshulp heeft gehad, leest. ” - docente

De 1600 schooltaalwoorden in de reeks BoekenBoeien komen uit de Basislijst Schooltaalwoorden VMBO die is samengesteld door het ITTA, het wetenschappelijk onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam. Als vmbo-leerlingen deze woorden aan het eind van de brugklas kennen, zullen ze de lesstof van het vmbo sneller en met een beter resultaat verwerken.

In Vlaanderen
Ook in het Vlaamse onderwijs wordt men meer en meer geconfronteerd met leerlingen die moeite hebben met algemene en vakgebonden schooltaalwoorden, vooral in de B-stroom van de eerste graad. De Basislijst van het ITTA kan daarom ook in Vlaanderen een goede vertrekbasis zijn voor het aanleren van schooltaalwoorden.
De twintig boeken zijn, evenals de schooltaalwoordenlijst van het ITTA, ingedeeld in de vakken: biologie, wiskunde, natuurkunde, economie en mens en maatschappij. Daarnaast bevat de lijst algemene schooltaalwoorden. In elk verhaal zijn gemiddeld 80 woorden verwerkt. Achter in elk boek staat een woordenlijst met betekenis erbij, zodat de leerlingen de woorden snel en handig kunnen opzoeken.

Lezen is belangrijk
Lezen is een vaardigheid die vmbo-leerlingen moeten blijven trainen. Uit onderzoek van de Universiteit Groningen blijkt, dat vmbo-leerlingen aan het begin van het eerste leerjaar een hoger leesniveau hebben, dan aan het einde van het tweede leerjaar. Het onderhouden van het leesniveau van leerlingen wordt daarom steeds meer als een taak voor het onderwijs gezien. Door te blijven lezen blijft de leerling bovendien zijn woordenschat uitbreiden.

Het vmbo kent veel zwakke lezers. Zij worden alleen beter als ze veel en vaak boeken lezen. Zo blijkt uit onderzoek. Maar dan is het wel belangrijk dat ze teksten bij de hand hebben op het juiste niveau. Want om een tekst te kunnen begrijpen heeft een lezer achtergrondkennis nodig en een minimale woordkennis van 95% van de woorden in een tekst. Alleen dan kunnen zwakke lezers onbekende woorden uit de context afleiden.

Als lezers achtergrondkennis missen, en minder dan 95% van de woorden kennen en daardoor een tekst niet begrijpen, verliezen ze hun leesplezier. Daardoor stagneren hun begrijpend lezen vaardigheden, hun woordenschat en algemene kennis. Onderzoekers vermoeden ook dat deze negatieve spiraal een verklaring is voor het verminderen van de leesontwikkeling bij kinderen rond een jaar of 9 a 10. Vanaf dat moment krijgen de meeste kinderen namelijk niet meer alleen aangepast leesmateriaal aangeboden op een relatief eenvoudig niveau, maar gaan ze leren uit vakgerichte boeken (waarvan het leesniveau niet noodzakelijkerwijs op hen is afgestemd).

Boeiende boeken
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren heeft jarenlange ervaring met het ‘verleiden' van minder vaardige lezers. Onze filosofie: boeken moeten vooral boeien. Daarom zijn de boeken niet alleen makkelijk te lezen en spannend. Ze gaan ook over onderwerpen waar leerlingen zich makkelijk mee kunnen identificeren.

“Je kunt dingen erin herkennen die ook in het echt kunnen gebeuren.” - Chantal

“Spannend in het begin maar ook aan het eind. Het is duidelijk geschreven.” - Chevelly

Auteurs
Een groot deel van de boeken wordt geschreven door docenten en taalcoördinatoren van vmbo-scholen. Bekende Nederlandse schrijvers, zoals Herman Koch, Charles den Tex en Jan Terlouw ondersteunen hen bij het maken van een spannend verhaal. Marian Hoefnagel en Helene Bakker van de Stichting Makkelijk Lezen nemen de eindredactie voor hun rekening en schrijven zelf het andere deel van de boeken.

Marian Hoefnagel is bekend van de Reality Reeks. Met deze succesvolle jongerenserie krijgt zij echt iedereen aan het lezen. Dit is het jaar van het voorlezen. Ter gelegenheid hiervan maakten wij op het Orion College in Amsterdam, de school waar Marian les geeft, een klein filmpje van een groep jongeren aan wie zij een fragment uit 'Met alle geweld' voorlas. Kijk hier naar het filmpje.

BijbehorendeFoto's

waaier boekenboeien
De Kloof - lowres
Vergissing - lowres
Transfer - lowres
foto helene bakker
Marian Hoefnagel 2008 - lowres